melžimo įranga

melžimo įranga
melžimo įranga statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Įrenginių komplektas gyvuliams melžti. Melžimo įrangą sudaro: vakuumo sistema, pulsacijos sistema, pieno surinkimo sistema, vienas ar keli melžimo mazgai, valdymo sistema ir kitos sudedamosios dalys. atitikmenys: angl. milking equipment vok. Melkanlage rus. доильное оборудование pranc. équipement de traite, m šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Melžimo įrangos tiekimo rinkai, montavimo ir tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • melžimo įrangos kokybės garantija — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Melžimo įrangos gamintojo, jo įgaliotojo atstovo ar įrangos platintojo įsipareigojimas be papildomo mokesčio tos įrangos savininkui grąžinti už įrangą arba jos sumontavimą sumokėtą sumą,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos gamintojas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs ar veikiantis juridinis asmuo, kuris gamina melžimo įrangą ir pažymi ją savo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos platintojas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Asmuo, kuris tiekia rinkai melžimo įrangą, įsigytą iš jos gamintojo arba importuotojo. ryšiai: susijęs terminas – melžimo įranga susijęs terminas – melžimo įrangos gamintojas susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos tikrintojas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, kurie vadovaudamiesi ISO/IEC 17025 standartais tikrina, ar melžimo įranga atitinka tam tikrus darniųjų standartų ir kitus reikalavimus. ryšiai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos importuotojas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Europos Sąjungoje įsisteigęs asmuo, kuris tiekia melžimo įrangą iš trečiosios šalies Europos Sąjungos rinkai. ryšiai: susijęs terminas – melžimo įranga šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos savininkas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso melžimo įranga. ryšiai: susijęs terminas – melžimo įranga šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Melžimo įrangos tiekimo rinkai,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos tikrinimas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Procedūra, kuri apima melžimo įrangos techninės charakteristikos ir parametrų arba jos būklės atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimą ir protokolo surašymą. ryšiai: siauresnis terminas – …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Europos Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo, turintis melžimo įrangos gamintojo raštišką leidimą vykdyti jo vardu visus arba dalį įpareigojimų ir formalumų, susijusių su melžimo įrangos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos techninė specifikacija — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodomas melžimo įrangos modelis, jos sudedamųjų dalių skaičius, techniniai duomenys, montavimo techniniai reikalavimai. ryšiai: susijęs terminas – melžimo įranga šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos tikrinimo protokolas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Dokumentas, kuriame pateikiami melžimo įrangos tikrinimo rezultatai. ryšiai: susijęs terminas – melžimo įranga šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Melžimo įrangos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”